Tuesday, February 7, 2012

Tugasan Minggu ke-6 - TMK (F2E)

Salam sejahtera,
Di dalam Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani KBSR terdapat tiga tunjang utama.
Anda dikehendaki:

  1. mencari tiga tunjang tersebut
  2. nyatakan tajuk-tajuk yang terlibat di dalam tunjang-tunjang tesebut
  3. mencari 5 alamat website mengenai tajuk olahraga (anda boleh memilih  satu tajuk sahaja: lari pecut, lari jarak sederhana, lari jarak jauh, lari berganti-ganti, lompat jauh, lompat tinggi dan lontar peluru)
  4. hantar tugasan anda ke e-mail faridah.ipgksah@gmail.com sebelum jam 5pm 7 Februari 2012.   
  5. pada blog masing-masing, anda dikehendaki menghantar new post mengenai satu tajuk olahraga yang dipilih. Blog anda mestilah siap sebelum 11 Februari 2012. Sekian.

No comments:

Post a Comment