Thursday, June 21, 2012

HSM225 Kumpulan 3A


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER JUN 2012
Nama Jurulatih                                                    :               FARIDAH BT ABDUL RAHMAN
Kursus / Kod                                                         :               REKREASI / HSM225
Kredit                                                                     :               1.0 / 2 jam seminggu
Kumpulan Diajar                                                 :               3A

Minggu
Topik/Tajuk

Jam Interaksi
(Seminggu)
Catatan
M 1

1.0       Perkembangan Semasa
1.1   Peringkat Kebangsaan &  Antarabangsa
2.0       Asas Kepimpinan
2.1   Sikap, kualiti dan personaliti pemimpin
2.3   Peranan dan tanggungjawab pemimpin
2.4   Etika dan disiplin
2

M 2

3.0      Sains Sukan
3.1   Pengenalan Kecederaan Sukan dan Bantu Mula (First-Aid)
3.1.1  Jenis kecederaan dan   bantu mula
3.1.2  Keselamatan dan pencegahan kecederaan
3.1.3 Pemulihan dan pencegahan
2

M 3

  3.0    Sains Sukan
3.1   Pengenalan Kecederaan Sukan dan Bantu Mula (First-Aid)
3.1.1  Jenis kecederaan dan   bantu mula
3.1.2  Keselamatan dan pencegahan kecederaan
3.1.3 Pemulihan dan pencegahan
2

M 4

5.0   Pengurusan Perkhemahan
5.1 Penubuhan Jawatankuasa
5.2 Perancangan Aktiviti
5.3 Pengurusan Kewangan
5.4 Pengurusan Operasi dan Risiko
2

M 5

4.0   Latihan Memantapkan Kemahiran
4.1 Teori Kraf Perkhemahan
2

M 6

4.0   Latihan Memantapkan Kemahiran
4.2 Teori Orienteering
2

M 7

4.0   Latihan Memantapkan Kemahiran
4.3 Teori Canoeing
2

M 8

4.0   Latihan Memantapkan Kemahiran
4.1 Teori Ikhtiar Hidup Darat / Air
2

M 9

4.0   Latihan Memantapkan Kemahiran
4.1 Amali Kraf Perkhemahan
2

M 10

4.0   Latihan Memantapkan Kemahiran
4.2  Amali Orienteering
2

M 11

4.0   Latihan Memantapkan Kemahiran
4.3 Amali Canoeing
2

M 12

4.0   Latihan Memantapkan Kemahiran
4.4 Amali Ikhtiar Hidup Darat /Air
2

M 13

6.0   Ceramah Sukan
4.4 Pengurusan Acara Sukan
2

M 14

6.0   Ceramah Sukan
4.4 Sukan Dari  Persepsi Islam
2


Catatan : Rancangan ini tertakluk pada pindaan                               

Tandatangan Jurulatih,                                                                                     


____________________________________                   

(Nama: FARIDAH BT ABDUL RAHMAN                 )             
                                                                                  
Tarikh: ____________________

No comments:

Post a Comment