Sunday, June 24, 2012

TUGASAN P2B-BC

Selamat sejahtera kepada semua pelajar P2B-BC. Huraikan matlamat dan objektif pergerakan asas. Masukkan ke dalam komen sebelum 30 Jun 2012.
Sekian, terima kasih.


Renung-renungkanlah: Sometimes the path you’re on is not as important as the direction you’re heading.
~ Kevin Smith

13 comments:

 1. JAWAPAN DARIPADA P2B KUMPULAN-KEDUA
  (A)TEH CHAN CHIA
  (B)LAU EE PHING
  (C)ONG SIN YUAN
  (D)LAN QI MIN
  (E)TOR XIN YUAN
  (F)WONG HAN SOON

  Matlamat Pergerakan Asas:
  bertujuan untuk menjadikannya sebagai satu persediaan asas bagi pelajar-pelajar untuk mencapai prestasi yang cemerlang dalam ujian semester satu nanti. Selain daripada itu, pergerakkan asas ini juga bertujuan untuk mendedahkan para pelajar kepada aktiviti pergerakan asas yang lebih mencabar dan kompleks mengikut tahap umur. Selain itu juga, melalui pelaksanaan pergerakkan asas yang diberikan ini secara indvidu, para peserta mendapat pengetahuan yang maksimum di samping mempraktikkan pergerakan yang betul dalam kehidupan seharian.

  Objektif pergerakan asas adalah untuk membantu pelajar:
  1. Melakukan pergerakan asas dengan betul dan lancar
  2. Menguatkan otot bagi melakukan kegiatan yang lebih cergas
  3. Menyedari ruang, tempat, keseimbangan, dan koordinasi untuk bergerak tanpa membahayakan diri
  4.Melakukan asas kemahiran sukan dan permainan

  ReplyDelete
 2. Ahli kumpulan 4
  Ooi Jia Shen,Sua Shang Nen,Keng Qiao Joe, Ooi Sook Chee, Ooi Ee Ping, Fong Ling Wooi.
  Pergerakan asas
  Matlamat:
  Pergerakan asas adalah frasa yang paling penting untuk memperkembangkan mental dan fizikal kanak-kanak. Amali ini juga bertujuan untuk mendedahkan para pelajar kepada aktiviti pergerakan asas yang lebih mencabar dan kompleks mengikut tahap umur.
  Objektif:
  •Supaya membantu pergerakan asas dengan betul.
  •Menguatkan otot untuk kegiatan lebih cergas
  •Menyedari ruang, tempat, keseimbangan, dan koordinasi untuk bergerak tanpa membahayakan diri.
  •Melakukan asas kemahiran sukan dan permainan.

  ReplyDelete
 3. kumpulan 3
  (Jenny Wong, Lam Siew Zhi, Lim Verney, Ooi Yin Hong, Tan Yew Shing, Wooi Wei Chuan)

  matlamat pergerakan asas:
  Pergerakan asas adalah fasa yang paling penting dalam memperkembangkan mental dan fizikal kanak-kanak. Kandungan dalam pendidikan ini akan membantu kanak-kanak untuk mendapatkan kemahiran asas pergerakan untuk diaplikasikan pada masa akan datang. pergerakan adalah mengenai cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi seperti mengelakkan diri apabila terdapat sebarang bahaya dan cuba bergerak dengan pelbagai cara untuk melepasi halangan. Dengan ini, pergerakan asas akan dapat membantu manusia untuk menghadapi pelbagai situasi yang berbeza. Pendidikan pergerakan asas menekankan pengalaman mengeksplorasi dalam kesedaran tubuh badan, asas lakuan tubuh badan, koordinasi tubuh badan, rangsangan dan ritma dengan melibatkan seluruh deria dan fizikal tubuh badan.

  objektif pergerakan asas:
  1. Melakukan pergerakan asas dengan betul
  2. Menguatkan otot untuk kegiatan lebih cergas
  3. Menyedari ruang, tempat, keseimbangan, dan koordinasiuntuk bergerak tanpa membahayakan diri
  4.Melakukan asas kemahiran sukan dan permainan

  ReplyDelete
 4. Kumpulan 1:
  (OOI CHEE KOON,SAW WEI CHIAK, YAU LI AUN, TAN WOOI KEAT, TEI SIEW FANG, LAN QI HUI)
  PERGERAKKAN ASAS :
  1. MATLAMAT :
  PENDIDIKAN PERGERAKAN ASAS ADALAH FASA YANG PALING DALAM MEMPERKEMBANGKAN MENTAL DAN FIZIKAL KANAK-KANAK. KANDUNGAN DALAM PENDIDIKAN INI AKAN MEMBANTU KANAK-KANAK UNTUK MENDAPATKAN KEMAHIRAN ASAS PERGERAKAN DIAPLIKASIKAN PADA MASA YANG AKAN DATANG. PERGERAKAN ADALAH MENGENAI CARA MANUSIA UNTUK MENYESUAIKAN DIRI DENGAN SITUASI YANG DIHAPDAI SEPERTI MENGELAKKAN DIRI APABILA TERDAPAT SEBARANG BAHAYA DAN CUBA BERGERAK DENGA PELBAGAI CARA UNTUK MENGATASI HALANGAN. DENGAN INI, PERGERAKAN ASAS AKAN MEMBANTU MANUSIA UNTUK MENGHADAPI PELBAGAI SITUASI YANG BERBEZA. PENDIDIKAN ASAS PERGERAKAN MENEKANKAN PENGALAMAN MENGEKSPLORASI DALAM KESEDARAN TUBUH BADAN, ASAS LAKUAN TUBUH BADAN, KOORDINASI TUBUH BADAN, RANGSANGAN DAN RITMA DENGAN MELIBATKAN SELURUH DERIA DAN FIZIKAL TUBUH BADAN.

  2. OBJEKTIF :
  A. Melakukan pergerakan asas dengan betul
  B. Menguatkan otot untuk kegiatan lebih cergas
  C. Menyedari ruang, tempat, keseimbangan, dan koordinasiuntuk bergerak tanpa
  membahayakan diri
  D. Melakukan asas kemahiran sukan dan permainan

  ReplyDelete
 5. Ahli kumpulan 4
  Ooi Jia Shen,Sua Shang Nen,Keng Qiao Joe, Ooi Sook Chee, Ooi Ee Ping, Fong Ling Wooi.

  Permainan kanak-kanak

  Konsep
  Konsep Permainan Kanak-kanak
  Permainan kanak-kanak diwujudkan bertujuan untuk memberi keseronokan dan kepuasan di samping berperanan sebagai pengenalan kepada permainan-permainan utama.

  Matlamat Permainan Kanak-kanak
  Permainan Kanak-kanak berperanan sebagai satu saluran untuk mempratikkan integerasi dan toleransi bagi membina sifat-sifat bekerjasama dan semagat kesukanan di samping memberi galakan murid-murid untuk berfikir, menyelesaikan masalah dan berkreatif

  Objektif
  •Penguasaan kemahiran sukan tertentu
  •Membentuk kesedaran terhadap taktik melalui eksplorasi dalam prinsip permainan.
  •Membolehkan murid-murid berkapasiti untuk menguasai sebahagian kemahiran untuk bermain pada tahap yang menyeronokkan.
  •Pengajaran bertujuan penguasaan kemahiran dan teknik bersukan yang akhirnya akan membentuk ke arah penguasaan kemahiran sukan tertentu.
  •Tugas guru adalah untuk mencipta situasi supaya murid-murid dapat membina kemahiran yang diperlukan untuk melakukannya dalam situasi permainan. Penguasaan kemahiran dapat dilihat pada konteks keupayaan murid dan situasi permainan – terserlah melalui permainan.
  • Fokus utama dalam pendekatan mengajar permainan adalah kesedaran taktikal dan membuat keputusan selain dari membina kemahiran dan teknik.
  •Memberi peluang kepada semua murid selain dari mengukur keupayaan fizikal, berperanan utama dalam permainan, sayugia menjana jati diri ( self-esteem ) dan keperluan diri ( personal fulfillment ).
  •Murid-murid digalakkan bermain pada tahap keupayaan taktikal masing-masing – memastikan tahap kejayaan dan keseronokkan untuk semua

  ReplyDelete
 6. extra add frm group 4
  kepentingsn permainan kanak-kanak

  perkembangan kognitif
  • menolong dalam pemahaman peraturan
  • menggalakkan kreativiti dan imaginasi
  • menambah perbendaharaan kata kanak-kanak

  perkembangan kemahiran motor
  • membangunkan kemahiran lokomotor
  • membangunkan kemahiran bukan lokomotor
  • membangunkan kemahiran pengawalan bola
  • membangunkan kecergasan fizikal

  perkembangan afektif sosial
  • mempelajari hidup bersama dengan orang lain dalam situasi sosial
  • menggalakkan keadilan
  • menggalakkan mematuhi peraturan-peratuan
  • membangunkan semangat kesukanan yang baik
  • membangunkan kualiti kepimpinan
  • membangunkan semagat bekerjasama

  ReplyDelete
 7. KONSEP:
  Bertujuan untuk memberi keseronokan dan kepuasan di samping sebagai pengenalan kepada permainan-permainan utama.
  MATLAMAT:
  Berperanan sebagai satu saluran untuk mempraktikan integrasi dan toleransi bagi membina sifat-sifat kerjasama dan semangat kesukanan di samping menggalakan murid-murid berfikir,menyelesaikan masalah dan berkreatif.
  OBJEKTIF:
  1. Bertujuan membentuk ke arah penguasaan kemahiran sukan tertentu.
  2. Membentuk kesedaran terhadap taktik melalui eksplorasi dalam prinsip permainan.
  3. Kesedaran bahawa murid-murid berkapasiti untuk menguasai sebahagian kemahiran untuk bermain pada tahap yang menyeronokan.
  4. Kesedaran dalam bermain tertakluk kepada keputusan yang dibuat atas kesedaran terhadap taktik.
  5. Tugas guru adalah untuk mencipta situasi supaya murid-murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan.(Keupayaan murid dan situasi permainan)
  6. Pendekatan mengajar permainan:
  • Kesedaran taktikal
  • Membuat keputusan
  • Membina kemahiran dan teknik
  7. Memberi peluang kepada semua murid:
  • Mengukur keupayaan fizikal
  • Berperanan utama dalam permainan
  • Sayugia menjana jati diri dan keperluan diri
  8. Murid-murid digalakkan bermain pada tahap keupayaan taktikal masing-masing-memastikan tahap kejayaan dan keseronokan untuk semua.
  KEPENTINGAN:
  1. Memberi sumbangan yang baik dan berkesan terhadap perkembangan kognitif,minda serta perkembangan diri murid-murid.
  2. Murid-murid dapat membina sifat jasmani dan sosial seperti yang diingini.
  3. Permainan dapay mengenalpasti bakat dan kebolehan murid seperti,kepantasan, daya tenaga ,ketangkasan, kemahiran dan game sense yang merupakan beberapa contoh sifat jasmani.
  4. Berperanan mendedahkan murid-murid kepada kemahiran-kemahiran asas dalam permainan dan sukan.
  5. Melahirkan murid yang cemerlang baik dari segi akademik serta sahsiah yang tinggi dalam menempuh cabaran yang mendatang sebagai seorang murid yang cemerlang, gemilang dan terbilang.
  6. Membantu kanak-kanak dalam memahami aktiviti di sekitar mereka.
  7. Membantu pembentukan personaliti.
  8. Meningkatkan keyakinan diri murid-murid.
  9. Meningkatkan kebolehan fizikal dari aspek motor halus dan motor kasar.
  10. Memberi murid peluang untuk mengenal persekitaran fizikal.
  11. Kanak-kanak dapat meluahkan perasaan.
  12. Mengembangkan kebolehan kreatif murid-murid.
  13. Sebagai latihan menyelesaikan masalah dengan pelbagai percubaan.
  14. Sebagai satu kaedah berkomunikasi dan berinteraksi.
  15. Meningkatkan perkembangan bahasa dan perbendaharaan kata kanak-kanak.
  16. Membantu dalam pembangunan kemahiran motor, kognitif, afektif-sosial.

  ReplyDelete
 8. A)TEH CHAN CHIA
  (B)LAU EE PHING
  (C)ONG SIN YUAN
  (D)LAN QI MIN
  (E)TOR XIN YUAN
  (F)WONG HAN SOON

  ReplyDelete
 9. kumpulan 3
  (Jenny Wong, Lam Siew Zhi, Lim Verney, Ooi Yin Hong, Tan Yew Shing, Wooi Wei Chuan)

  Konsep: Memberi keseronokan & kepuasan di samping sebagai pengenalan kepada permainan-permainan utama.

  Matlamat: Sebagai satu saluran untuk mempraktikkan integrasi dan toleransi bagi membina sifat-sifat kerjasama dan semangat kesukanan di samping menggalakkan murid-murid berfikir, menyelesaikan masalah secara kreatif.

  Objektif:
  -Penguasaan kemahiran
  -Membentuk kesedaran terhadap taktik melalui eksplorasi
  -Murid-murid menguasai sebahagian kemahiran
  -Keseronokan bermain (Thorpe & Bunker, 1882)
  -Guru mencipta situasi supaya murid-murid membinakemahiran yang diperlukan dalam situasi permainan.
  -Fokus utama adalah kesedaran taktikal dan membuat keputusan
  -Self-esteem, personal fulfilment.
  -Murid-murid digalakkan bermain pada tahap keupayaan taktikal-memastikan kejayaan & keseronokkan.

  Kepentingan Permainan kanak-kanak membantu dalam aspek berikut:
  •membantu kanak-kanak memahami aktiviti di sekitar mereka. Kanak-kanak belajar melalui penglibatan secara terus dan pengalaman langsung.
  •membantu pembentukan personaliti melalui kerjasama, berkongsi, mengikut peraturan, inisiatif dan kesedaran tentang kebersihan dan urutan.
  •meningkatkan keyakinan diri.
  •meningkatkan kebolehan fizikal dari aspek motor halus dan motor kasar.
  •memberi peluang mengenal persekitaran fizikal, seperti saiz, bentuk, warna, berat, tekstur dan jenis.
  •sebagai salah satu cara kanak-kanak meluahkan perasaan gembira, marah dan geram.
  •mengembangkan kebolehan kreatif semasa menyelesaikan masalah dalam permainan.
  •sebagai latihan menyelesaikan masalah dengan pelbagai percubaan.
  •sebagai satu kaedah berkomunikasi dan berinteraksi.
  •meningkatkan perkembangan bahasa dan perbendaharaan kata kanak-kanak.

  ReplyDelete
 10. Kumpulan 1
  (Lan Qi Hui, Ooi Chee Koon, Saw Wei Chiak, Tan Wooi Keat, Tei Siew Fang, Yau Li Aun )

  Permainan kanak-kanak
  Konsep
  Memberi keseronokan dan kepuasan di samping sebagai pengenalan kepada pemainana utama.
  Matlamat
  Sebagai satu saluran untuk mempraktikkan integrasi dan toleransi bagi membina sifat kerjasama dan semangat kesukanan di samping menggalakkan murid-murid berfikir, menyelesaikan masalah secara kreatif.
  Objektif
  • Penguasaan kemahiran
  • Membentuk kesedaran terhadap teknik
  • Murid menguasai sebahagian kemahiran
  • Keseronokan bermain(Thorpe dan Bunker 1882)
  • Guru mencipta situasi dan murid membina kemahiran yang diperlukan dalam situasu permainan
  • Focus utama- kesedaran teknikaldan membuat keputusan
  • Self-esteem; personal fulfillment
  • Murid digalakkan bermain pada tahap keupayaan taktikal-memastikan kejayaan keseronokan
  Kepentingan
   Meningkatkan keyakinan diri.
   Meningkatkan kebolehan fizikal dari aspek motor halus dan motor kasar.
   Meluahkan perasaan gembira, marah dan geram.
   Mengembangkan kebolehan kreatif semasa menyelesaikan masalah dalam permainan.
   Sebagai latihan menyelesaikan masalah dengan pelbagai percubaan.
   Sebagai satu kaedah berkomunikasi dan berinteraksi.
   Membangunkan kemahiran lokomotor.
   Membangunkan kemahiran bukan lokomotor.
   Membangunkan kemahiran pengawalan bola.
   Membangunkan kecergasan fizikal.
   Meningkatkan keupayaan mematuhi arahan.
   Menggalakkan kreativiti dan imaginasi.
   Menggalakkan keadilan.
   Membangunkan kualiti kepimpinan.
   Membangunkan semangat bekerjasama.

  ReplyDelete